Arkiv for kategorien ‘Samfunn’

Det har blitt skapt et utrolig (i ordets rette forstand) stort oppstyr om Lambda i Oslo.

Kort fortalt så ble Oslo Kommune i 1940 testamentert en arv etter Edward Munch. Denne besto av  1 100 malerier, 15 500 grafiske blad fordelt på 700 motiver, 4 700 tegninger, samt seks skulpturer. I tillegg kom nesten 500 trykkplater, 2 240 bøker, notatbøker, dokumenter, fotografier, verktøy, rekvisita og møbler (fakta fra Wikipedia).

Denne arven er i dag oppbevart og utstillt på Munch-museet på Tøyen, som er i mildt sagt dårlig forfatning og uegnet til å bevare verdiene (materielt og kunstmessig) etter en av verdens største kunstnere. Hvordan dette skal løses har blitt en av de største politiske tvistene i Bystyret i Oslo.

Tiltross for at sosialistene i Bystyret ikke sitter i posisjon så er faktisk denne saken aller mest skadelig for dem. Hovedproblemet er ikke at deres løsning er dårligere, eller at de driver politisk spill i Bystyret. Problemet for venstresiden er at denne saken så tydelig viser det offentlige og politikeres fullstendig manglende kompetanse til å ivareta en donert nasjonalskatt. For det er faktisk det saken handler om. Oslo kommune ble testamentert Edwards Munch verker for å bevare dem for ettertiden og tilgjengelig gjøre dem for offentligheten. Mens Byrådet har tatt dette ansvaret og gått inn for Lambda, som nettopp vil gi en riktig bevaring og en maksimal tilgjengeligjøring, så tar Arbeiderpartiet å forvalter disse skattene på lik linje med andre ressurser bystyret har til rådighet for å oppnå politikken de ønsker.

Illustrasjon: Herreros Arquitectos/MIR
FOTO: MIR/HERREROS ARQUITECTOS

Det ble visst stor tillitt til kommunen og politikerne da disse verdiene ble testamentert, og med den tillitten følger et tilsvarende stort ansvar for å forvalte dem. Det at venstresidens politikere presser på for å bruke arven etter Munch for å drive bydelspolitikk viser bare at det offentlige er like (u)egnet til å forvalte slike verdier som den argeste sosialist ville mene at profittsøkende bedrifter er.

Byrådet burde innse at de har spilt fallitt og gi ut verdiene etter Munch til en selvstendig stiftelse som driver, forvalter og eier seg selv (nei, styret bør ikke bestå av et representativt utvalg politikere utnevnt av bystyret). Kun slik vil vi være sikret at kunsten blir forvaltet kun med hensyn til bevaringen og tilgjengeliggjøringen av kunsten, og ikke et virkemiddel til å «hilse hjem» til egne velgere.

Det neste blir vel at Arbeiderpartiet ønsker å selge kunsten for å styrke skoler og sykehjemsplasser. Kanskje hadde det vært like greit. Man ser jo hvor «vannstyrt» Astrup Fearnley Museet er, og det er jo finansiert av det private.

Reklamer

Hvor stort problem er egentlig gjelden til USA?

Publisert: august 13, 2011 i Samfunn
Stikkord:,

CNN har laget en fin oversikt over hvilke land som har mest gjeld i verden, og hvem USA skylder penger.

Les hele artikkelen

 

Hans Rosling har gledet mange med sine TED Talks hvor han viser frem makrostatisitkk på en fantastisk måte med hjelp av Gapminder. Sammen med BBC har han laget en kort og velkjent video som er verdt å bruke i overkant av 4 minutter på.

Hele dokumentaren «The Joy of Stats» kan dere se her

Keynes vs Hayek runde 2 (og runde 1)

Publisert: mai 3, 2011 i Samfunn
Stikkord:, ,

Keynes vs Hayek runde 2

Keynes vs Hayek – Fear the boom and bust (runde 1)

Etter at det ble avslørt at Adecco i storstilt grad brøt arbeidsmiljøloven ved levering av sine tjenester til Oslo kommune satt Arbeiderpartiet (nå heter det faktisk det) og Fagforbundet igang en stortstilt kampanje mot konkurranseutsetting av offentlige tjenester. De mente at siden det private er utbytteorienter så ville ansatte naturlig bli utnyttet og pasientene ville tape på dårligere kvalitet.

Dette er selvfølgelig skinnargumentasjon for å forsvare fagforbundets makt i det norske arbeidslivet og mulighet for Arbeiderpartiet å angripe Høyre.

Faktum er at det er mye tryggere for brukerne, de ansatte og fellesskapet at det eksisterer konkurranseutsetting av offentlige tjenester. Grunnen er enkel: når det eksisterer konkurranseutsetting så eksisterer det reelle sanksjonsmuligheter hvis brukere får en for dårlig kvalitet, ansatte blir utnyttet, eller hvis fellesskapets ressurser blir misbrukt. Da det ble avslørt at Adecco brøt loven så ble de kastet ut som tjenesteleverandør til Oslo kommune. I ettertid har et helt forretningsområde for Adecco falt bort. Dette er en ganske effektiv sanksjon som gir reelle insentiver for å følge loven, levere som avtalt og generelt oppføre seg sikkelig. Den renser markedet for useriøse aktører og belønner seriøse.

I senere tid har det blitt avslørt at det offentlige bryter arbeidsmiljøloven på samme måte som Adecco har gjort og i tilfeller med A-hus i mye mer alvorlig grad enn Adecco. I går så viste TV2 Nyhetene at Trondheim kommune har utnyttet innleide sykepleiere. Hvor er nå ramaskrikene fra fagforbundet og ikke minst hvor er sanksjonsmulighetene. De er ikke til stede. Kommunen verken vil eller kan på hensiktsmessig måte sanksjonere ot seg selv. Her vil lovbruddene fortsette – det er jo ingen insentiv for å slutte å bryte dem.

Jeg mener ikke nødvendigvis at alle offentlige tjenester bør privatiseres, men de burde konkurranseutsettes. Slik at det offentlige oppretter egne driftselskaper som får et tilbyder-kundeforhold med politikerne, og at de i samme måte som private aktører blir kastet ut hvis de bryter loven.

Dette fordrer selvfølgelig at det offentlige tar innover seg at de arbeider med en profittorientert leverandør og oppfører seg som en profesjonell innkjøper, men går på praktisk gjennomføring og ikke prinsippet om at konkurranseutsetting er et gode.

En helt annen diskusjon er hvorvidt arbeidsmiljøloven er utdater eller har gitt for mye makt til fagforbundet – og det skriver jeg gjerne en blogpost om, men det ville vært å blande for mye.

Fantastisk kortfilm for alle som elsker vitenskap og som ikke er redd for å vise det. Skal stoppe der før jeg ødelegger handlingen. Definitivt verdt å bruke 10:39 minutter på dette.

Funnet hos på Espen Andersen sin engelske blogg

I lys av dette opplaget på vg.no vil jeg del en av mine favoritt Tedtalks