Innlegg tagget ‘iPad’

For å ikke få kjeft av en tidligere foreleser så vil jeg starte med å definere hva jeg mener med teknologi i denne posten. Det jeg tenker på er det folk vanligvis tenker på når det gjelder teknologi; Software, PC, mobiltelefoner etc. Det man ofte glemmer er at nesten alt har en eller annen for for teknologi i seg eller ved seg eller basert på. Betong er en teknologi, gjødsel er en form for teknologi – til og med skriftspråk er en form for teknologi. Jeg skal uansett skrive litt om det man til daglig tenker på som teknologi.

Det jeg har tenkt litt på er om det vi tenker på i dag som teknologi begynner å bevege seg over i en form for teknologi som gjødsel og betong. Det begynner å bli så dagligdags og forstått at man ikke trenger «nerder» til å uttale seg om nyvinningene. De blir så selvsagte at det til og med kan bli feil at «nerder» uttaler seg. Fordi teknologien er blitt så konvensjonell at det ikke er det underliggende som er viktig, men mulighetene, bruksområdene og brukervennligheten som blir det viktige. Særlig er det lanseringen av Apples iPad og Google Wave som gjør at jeg har begynt å tenke på dette.

Apples iPad vet vi enda ikke om kommer til å bli en suksess eller ikke, men jeg er helt enig med HegnarOnline når de skriver at det ikke er den underliggende teknologien, men mulighetene som er viktig. Det blir spennende å se. Og det ser også ut som om Apple har skjønt dette, og snakket med drømmere og ikke «nerder» da de laget dette produktet.

Googles har i alle fall foreløpig feilet ganske hardt med Wave som de lanserte med stor brask og bram. Jeg tror nok en av grunnene til at det feilet var at de henvendte seg til feil publikum. Det var i stor grad «nerder» som fikk tilgang til betatestingen, men dette i stor grad er et produkt for studenter og folk i forretningslivet som jobber i team. Kanskje hadde utviklingen og dermed suksessen vært bedre om Google gikk mot denne bruker gruppen?

Hva tror du? Har «teknologi» begynt å modnes?

Reklamer

På onsdag lansere Apple et nytt produkt som de håper kan fylle mellomsjiktet mellom smartphones (iPhone) og laptopper (MacBook), nemlig the iPad. Det har blitt skrevet utrolig mange gode kommentarer på dette produktet (bla. NrkBeta, EspenAndersen og Tom Arild Haugen), så jeg skal kun komme med et par bemerkninger jeg har i forhold til hva jeg umiddelbart tenkte om dette produktet og litt om mediebransjen som kanskje hadde størst forhåpninger til den vakre, lille gjenstanden.

Mine tanker

Igjen så har Apple lansert med et nytt produkt som ble hauset opp til det ekstreme. Som med introduksjonen av iPhonen så har den fått kritikk for manglende komponenter (USB, SDcard-leser, kamera osv). Dette er selvfølgelig rett og rimelig å påpeke, og jeg er ikke uenig i at dette er mangler, men det er også skivebom. Apple har hverken med iPhone eller iPad kommet med noen betydelige teknologi-pushere, men dette er produkter som har innovert (hvis det er et ord, prøver i alle fall å si «å gjøre oppfinnelser til innovasjoner») eksisterende teknologi (antar selvfølgelig kun når det gjelder iPad). Apple har med iPad’en gjort et forsøk på å besvare spørsmålet «hva skal jeg med en tablet». Dette spørsmålet er det vanskelig å si om de har klart å besvare uten at jeg får produktet i hendene, men hvis de har lagt inn den samme brukervennligheten og naturlige logikken som vi finner i iPhone så tror jeg kanskje vi er der.

Med denne innovasjonen så har Apple også laget en plattform for innovative programmer. Og det er på dette punktet «trikset» kommer inn. Det er økosystemet og hvordan det blir brukt som er det avgjørende for dette produktet og hva det kan bety for forskjellige bransjer og bruksområdene. Personlig har jeg stor tro på en revolusjon innen pedagogikk, kreative yrker og for selgere.

Mediebransjen

Apples iPad er ikke et produkt skapt for å redde mediebransjen, men gir mediene nå en plattform der det kan være mulig å begynne å ta betalt for tjenestene sine igjen. Men det må være mediene som redder seg selv.

De kan kun oppnå betalingsvillighet hvis de kan lage applikasjoner og ordninger som tilsvarer den sømløsheten som ligger i iPad/iPhone og nyttegjør seg av den nye plattformen. De kan ikke kun putte en mer eksklusiv utgave av nettavisen sin. Det må være en sømløs integrasjon mellom papir, nett og multimedia som gjør alt annet «tungvint».

Jeg tror forøvrig også at en joint venture mellom en operatør og et mediehus (evt. flere mediehus. Hva med å få både tilgang til spesialutgave av VG samt TV2 sumo?).

Apple iPad vil ikke redde mediebransjen, men den gir i alle fall et halmstråd å gripe etter.

Se Apple iPad bli introdusert

Se en introduksjon av enheten