Innlegg tagget ‘Sommerskole’

I dag møtte medlemmene av Hovedutvalget for utdanningssektoren i Buskerud sammen for siste gang i år for å runde av året og ønske hverandre god jul. I tillegg så diskuterte vi selvsagt noen politiske saker. Som dere kan se av sakslisten så var det faktisk en ganske omfattende mengde saker. For det meste var vi (posisjonen og opposisjonen) ganske enige.

Spesielt vil jeg trekke frem en sak hvor vi både var enige og som er ganske spennende, og sannsynligvis viktig for en del og det er sak 72/09.

Sommerskole

Denne saken dreier seg i utgangspunktet om evaluering og videreføring av leksehjelptilbudet i Buskerud, men Det Norske Arbeidetpartiets fraksjonsleder Bjørn Tore Ødegården tok til ordet for at administrasjonen i fylket skulle utrede muligheten for blant annet sommerskole med påfølgende eksamen (prøveprosjekt med oppstart sommeren 2010). I tillegg ble de bedt om å tenke utover vanlig skoletid eks. lørdager for å bedre tilbudet for leksehjelp. Alt dette med mål om å gjøre skolegangen bedre og øke gjennomføringsgraden for elever i videregående opplæring. Dette er veldig bra fordi vi har en skremmende lav gjennomføringsrate i Norge (1 av 3 elever dropper ut av videregående skole, dog med en del statistiske skjevheter så er det urovekkende).

Jeg har veldig stor tro på sommerskole med etterfølgende eksamen. Dette er fordi det er en fryktelig stor andel av de elevene som ikke fullfører videregående opplæring på grunn av manglende bestått eksamen som egentlig er fryktelig nære å bestå. De mangler med andre ord kanskje bare et eller to fag. Ved at de kan få tilbud om sommerskole og ny eksamen kan disse hjelpes til å gjennomføre skolegangen sin på tilnærmet normert tid (de slipper i alle fall et år til på skolebenken som er sløsing med deres tid og våre penger, og som går på sterk bekostning av motivasjonen og dermed frafall).

Så det er veldig hyggelig å se at det er så bred enighet om dette tiltaket i Hovedutvalget kun to år etter at Høyres gruppe rettet lyset på det. Her viste posisjonen at de ikke er fremmed for å komme med tiltak som er et av opposisjonens kjepphester. Det må de berømmes for!

Kjønnskvotering og fritt skolevalg

Derimot gikk opposisjonen på et lite nederlag under behandlingen av sak 69/09. Da foreslo Høyre og Frp ved Ove Vanebo atter en gang at vi skulle innføre fritt skolevalg i Buskerud og at vi skulle fjerne bestemmelsen om at det skal benyttes moderat kjønnskvotering ved inntaket til videregående opplæring. Fritt skolevalg er vi forsåvidt blitt vant til å tape nå, men vi gir ikke opp fordi vi mener at det er en viktig del av elevdemokratiet å kunne velge skolen sin fritt selv. Å fjerne bestemmelsen om moderat kjønnskvotering er også en selvfølge da det går på sterkt i mot lik rett til utdanning. Håpløst å si at kjønnet ditt faktisk skal telle på opptaket. Finnes det noe mer tydelig eksempel på diskriminering?

Julelunsj

Hovedutvalget jobbet effektiv og ble belønnet med en eksemplarisk dandert og servert lunsj fra elevene på Åssiden videregående. De var utrolig proffe, dannede og dyktige! All honnør til dem for en god avslutning på hovedutvalgsmøtene for å år.