Innlegg tagget ‘Statistikk’

Hans Rosling har gledet mange med sine TED Talks hvor han viser frem makrostatisitkk på en fantastisk måte med hjelp av Gapminder. Sammen med BBC har han laget en kort og velkjent video som er verdt å bruke i overkant av 4 minutter på.

Hele dokumentaren «The Joy of Stats» kan dere se her

Reklamer

Fredag leverte jeg endelig preliminary thesis’en min. Denne besto i stor grad av en omfattende article review. Fra denne og en del annen artikkellesing på BI så er det et par ting som slår meg (slike tanker kan jeg nok takke min veileder for at jeg har).

For det første så er den en del akademikere som tar for litt for lett på de når de skal lage statistiske modeller. De ender da opp med unøyaktige målinger eller måling av noe annet enn de påstår. I tillegg eller alternativt så er det en del som tar lett på resultatene fra de statistiske analysene sine, og tilskriver dem egenskaper de ikke har.

Statistikk kan i svært liten grad bevise noe som helst. Det kan avkrefte hypoteser og gi indikasjon på relasjoner. Men positivt påvise et årsaksforhold er det verre med. Statistikk tar heller ikke høyde for om forklaringsvariablene som er valgt er riktige. Statistiske modeller ser kun på tallene – derfor er det forskerens eller analytikerens rolle å se på resultatene i sammenheng med alt annet og uttale seg med varsomhet.

Det bringer meg over på det jeg skulle skrive om nemlig offentlig eierskap sin effekt på investoravkastning. Nordea Investement Management har gjennomført en analyse der de har funnet at børsnoterte selskaper hvor staten har en eierandel har gitt eierne dobbelt så stor avkastning som andre selskaper på børsen de siste 10 årene. Det er da en del som har tilskrevet egenskapene ved offentlig eierskapsutøvelse denne meravkastningen. Da tror jeg man går i fellen som en del av akademikerne nevnt ovenfor går i.

Jeg tror det er mye mer sannsynlig at det er bedriftenes egenskaper og ikke ikke eierskapsutøvelsen som er grunnlaget for denne fortjenesten.

De børsnoterte bedriftene som staten har eierskap i er i stor grad tidligere monopoler eller offentlige etater. Disse bedriftene har derfor enten en lukrativ tilgang til verdifulle råvarer (Statoil) eller er den største aktøren i markedet innenfor verdinettverket (Telenor og DnBNor). Disse selskapene har med andre ord særlig gode forutsetninger for å gjøre det bra.

Nå husker ikke jeg, men jeg har jo hørt historier om at det fort kunne ta opptil et år fra man bestilte telefonlinje fra televerket til du faktisk var oppe og kunne ringe hjem til mamma. I dag kan man kjøpe en telefon og begynne å ringe i løpet av minutter. Det er i alle fall en indikasjon på at det ikke er det offentlige eierskapet som er nøkkelen til suksess.

Jeg tror nok det heller er de disiplinerende effektene fra konkurranse kombinert med disse lukerative markedsposisjonene som legger grunnlag for meravkastningen enn det offentlige eierskapet. Uansett er det vanskelig å komme til konklusjonen at offentlig eierskap er effektivt og god for økonomien. Det viktig at verdiskapning en kommer fra gjennom privat sektor og at staten finansieres via skatter og avgifter.

Problemet er nemlig at staten ender enten opp med å komme i situasjoner der den enten blir en dårlig eier eller en dårlig forvalter når den type spørsmål krasjer.